Kiswahili

Laini*
Kutoka*
Mpaka*
Daraja*
Watu*
Watoto
(Chini ya Miaka 4)

▌ Maelezo Muhimu
1. Nauli hizi ni pendekezo kwaajili ya bajeti ya ratiba yako ya safari.Dharama Halisi zitakuwa na mabadiliko kidogo.
2. Umri wa Mtoto: 5-13, atalipa nusu gharama ya mtu mzima kwa safari husika.
3. Mtoto chini ya miaka 4 atasafiri bure.

English

Line*
From*
To*
Class*
Adult*
Children
(Under 4)

▌ Important Notes
1. This fare is a suggestion to help you to estimate your itinerary budget. Actual fare would be slightly different.
2. Children age: 5-13 years, 50% off of the adult fare.
3. Children below 4 is free of charge.